ผมเป็นคนชนบทที่สมรสเข้ามาอยู่ในอยุธยากับภรรยานะครับ