ข้อมูลที่เราควรศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการใช้บริการและก็วิธีการ