น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพศชายปริมาณร้อยละ 90 ที่เข้ามาอ่าน